Disclaimer:

Al het mogelijke is gedaan om de juistheid van de geboden informatie te garanderen. Het gebruik van de informatie op deze webpagina en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker.

De informatie wordt geleverd “zoals ze is”. In geen enkel geval zal B4PB aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de geleverde diensten, werking of gebruik van de informatie. Wie vindt dat bepaalde foto’s of informatie op deze site aanstootgevend zijn, kan contact met ons opnemen.

Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s.